METODA

W szkole liderów pracujemy głównie metodami warsztatowo-treningowymi, a to oznacza, że wiedza jest przyswajana przez doświadczenie i ćwiczenia. Cykl uczenia przebiega przez: doświadczenie- refleksję-teorię-praktykę.

PROCES GRUPOWY

Dzięki temu masz wielokrotnie okazje do wypróbowania nowych zachowań i ról, uzupełnienia braków, skorygowania błędów, zmierzenia się z własnym trudnościami w kontakcie z innymi.

WSPARCIE INDYWIDUALNE

Każdy uczestnik ma możliwość skorzystania z bezpłatnych sesji coachingowych, mentorskich, indywidualnych konsultacji. Natomiast zespoły mogą skorzystać z superwizji swojego zespołu.

DOŚWIADCZENIE

Prowadzący szkolenie są doświadczonymi praktykami. Stanowimy zespół specjalistów: psychologów, psychoterapeutów, trenerów, coachów, pedagogów, interwentów kryzysowych.

Korzyści z udziału w Szkole Liderów

Szkola liderów jest miejscem wzajemnego wspierania się, budowania bliskich i szczerych relacji, kreatywności i otwartości

  • zrozumiesz czym jest  sztuka kontaktu/ komunikacji w relacjach interpersonalnych
  • poszerzenie wiedzy oraz prawidłowego rozumienia przywództwa
  • zdobędziesz umiejętności przezwyciężania barier komunikacyjnych oraz metod aktywnego słuchania
  • odkryjesz swoje  osobiste zasoby i potencjał oraz zyskasz pozytywną energię do działania szczególnie w obszarze liderskim
  • popracujesz  nad własnymi obawami, trudnościami i ograniczeniami związanymi z funkcjonowaniem w organizacji
  • pogłębisz wiedzę o sobie, swoich umiejętnościach i potrzebach
  • pogłębisz refleksję nad własnym sposobem pracy dzięki atmosferze zaufania, szacunku dla siebie, swojej odrębności i odrębności innych
  • poszerzysz umiejętności tworzenia własnej i świadomej drogi rozwoju
  • będziesz mieć okazję do pracy nad mechanizmami i strategiami radzenia sobie z trudnymi sytuacjami (coping)
  • interakcja - ekspresja i samopoznanie (eksploracja indywidualnych wzorców reagowania w sytuacjach interpersonalnych czyli: bliskość i dystans, zaufanie i kontrola, empatia i jej brak, udzielanie pomocy i korzystanie z pomocy innych)

Co uczestnicy mówią o Szkole Liderów

Głównie zmieniłem myślenie o sobie. Z pyszałka - nieco spokorniałem. Zobaczyłem jak wiele mam do przepracowania i nauczenia. Teraz rzadziej oceniam, chętniej się uczę. Mam też większą świadomość siebie - wiem kiedy jestem zły, kiedy zmęczony - to wbrew pozorom bardzo pomaga, kiedy uświadamiam sobie co czuję; nazywam to i świadomie przepracowuję.
Krzysiek
uczestnik
Zobaczyłem że mój głos i moje zaangażowanie może mieć znaczenie i konkretny wpływ na otaczającą mnie rzeczywistość. Stałem się bardziej otwarty na ludzi. Patrzę na świat z szerszej perspektywy.
Tadeusz
uczestnik
Podoba mi się sposób prowadzenia zajęć. Otwarcie i zaufanie jakim darzą się uczestnicy, sprawia, że łatwiej mi w nich uczestniczyć, pokonywać trudności i ograniczenia. Dzięki zajęciom w Szkole Liderów poznaję siebie i swoje możliwości jako potencjalnego lidera.
Monika
uczestnik