Wizja – odkrywanie i wyrażanie wizji.


Wizja leży u sedna skutecznego przywództwa. Przywódcy którzy posiadają inspirującą wizję, naprawdę mogą zmienić świat wokół siebie. Odbierz przywódcy wizje, a odbierzesz mu wszelką motywację. Wizja jest paliwem, którego potrzebuje przywódca. Jest energią, która pobudza go do działania. Jest ogniem, który rozpala pasję wśród naśladowców. Jest wyraźnym powołaniem, które pozwala skoncentrować wszystkie wysiłki ludzi.
Wizja jest obrazem przyszłości, który rozbudza pasję. Przywódca dostrzega wizję, widzi przed sobą obraz przyszłości. Czasem wizja przychodzi nagle bez ostrzeżenia, a czasem wyostrza się przez dłuższy czas. Wizja i pasja są ze sobą nierozerwalnie związane.

Wizja.
1. Obraz pojawiający się w czyjejś wyobraźni pod wpływem natchnienia, szaleństwa, wysokiej gorączki lub środków odurzających.
2. Czyjeś wyobrażenie jakichś zdarzeń mających zajść w przyszłości, zwykle przedstawione w książce lub w filmie / Stanisław Lem – Wizja lokalna /.
3. Ogół sygnałów tworzących obraz przesyłany od nadajnika do odbiornika, też obraz na ekranie telewizora /telewizja /

Wizja lokalna- urzędowe oględziny terenu, lokalu itp. Dla zbadania okolicznościprzestępstwa lub stwierdzenia czegoś.

Wizja Ezdrasza-jeden z apokryficznych chrześcijańskich utworów, zawiera opiswędrówki Ezdrasza po piekle.

Wizja to opis idealnego stanu organizacji w przyszłości. Zawiera ambitny, ścisły mierzalny cel, który ma być osiągnięty w określonym czasie przez ludzi ,na rzecz jego realizacji. wizja wskazuje kluczowe wartości na jakich będzie się opierać. najbardziej efektywne są wizje proste, przejrzyste i stymulujące podjęcie właściwych działań.

Wizję może stworzyć każdy człowiek.

Wizja osobista- nie trzeba być przywódcą, ażeby stworzyć swoją własną wizje. każdy
potrzebuje do czegoś dążyć..Każdy ma marzenia, plany, wyzwania lub cele główne.
Wizja lidera-jaki styl zarządzania będzie obowiązywać.
Wizja zespołu- jak się w nim współpracuje.
Wizja projektu-jakim rezultatem się zakończy.
Wizja organizacji- jakie wyniki osiągnie.
Wizja duchowa-otrzymana od Boga.
Wizja duchowa jest szczególnym rodzajem jest to umiejętność dana przez Boga i pozwalająca uchwycić to co Bóg chce uczynić poprzez życie
człowieka jeżeli mu na to pozwoli.

Dostrzeżenie wizji może być rezultatem lektury Pisma Świętego, może być owocem Bożego prowadzenia i pochodzić wprost od Boga. Otrzymanie wizji od Boga jest rzeczą głęboko duchową, wymaga modlitwy i pracy nad swym wnętrzem, przygotowanie własnego serca, ale także dynamicznej pracy na zewnątrz, zdobywanie wiedzy. Przywódcy muszą ufać, że ich duchowa dyscyplina i ciężka praca zostanie nagrodzona wizją, która napełni ich pasją i zainspiruje innych.
Wizja to widzieć więcej niż to co oczywiste.

Dlaczego ludzie nie odkrywają wizji:
- nie zauważają znaczenia wizji,
- nie wiedzą jak wyznaczyć wizję,
- występuje lęk przed odrzuceniem strach przed wyśmianiem,
- występuje lęk przed porażką

Wiele ludzi rezygnuje jeszcze przed podjęciem próby wyznaczenia wizji.
Jeżeli człowiek nie ma swej osobistej wizji, wszystko co może zrobić, to podpisać się pod wizją kogoś innego. Wynikiem jest przystosowanie się, nigdy zaangażowanie.

Brakuje ludzi z wizją.
Jest wiele robotników, ale bardzo niewiele ludzi z pomysłem ludzi z wyobraźnią, którzy myślą również po godzinach, którzy znajdą sposób na usprawnienie lub podniesienie wydajności. Jest wielu wykonawców, czyniących to co im się powie, jest wielu zdecydowanych utrzymać obecny stan rzeczy, ale nie ma wśród nas wielu wizjonerów.
Wizja jest zagrożoną cechą charakteru razem z odwagą i dyscypliną. Bycie wizjonerem wymaga wiele trudu. O wiele łatwiej jest iść z prądem i robić to czego się od nas oczekuje. Odwagi wymaga wyrwanie się ze schematów konwencjonalnego myślenia. Potrzeba pewności siebie i śmiałości, aby zaryzykować niepowodzenie wychodząc z nowym pomysłem lub nowym podejściem do czegoś. Wizjonerzy często popełniają błędy, zanim im się coś uda, a wiele osób uważa się za zbyt delikatnych, aby podejmować ryzyko.
Wolą być bezpieczni, postępują asekurancko. potrzebna jest też dyscyplina aby wymyślić nowy sposób, usprawnić coś lub ocalić coś co jest zagrożone. Potrzeba wytrwałości, aby uklęknąć i trwać na kolanach, tak długo, aż Bóg w nadprzyrodzony sposób da nam świeży pomysł. Potrzeba ciężkiej pracy, aby zaplanować to, co może się wydarzyć.

Wizja –to dana przez Boga umiejętność dostrzegania możliwych rozwiązań codziennych problemów. Ludzie z wizją skupiają się na rozwiązaniach, nie na problemach. Czy każdy próbuje szukać rozwiązania problemu, który przed nim stoi? Nie każdy. Powszechną tendencją nie jest próba rozwiązania problemu, ale trwanie w nim, ktoś żyje spokojnie i nagle napotyka poważny problem. Jego pierwsza reakcja to zdziwienie. Dlaczego ja? Zaczyna narzekać jęczeć,że oto ma problem. niezwykłe jest to, że uczynił wszystko, co tylko mógł zrobić z problemem- oprócz poświęcenia się z pełną determinacją i wytrwałością znalezieniu jego rozwiązania.
Wizjonerzy stoją wobec takich samych problemów jak każdy człowiek, ale zamiast pozwolić na to by problem ich sparaliżował, starają się uczynić wszystko, aby znaleźć rozwiązanie większości wypadków. Wizjonerzy z Bożą pomocą radzą sobie z problemem i go pokonują, zamiast poddawać mu całe życie.
Wizja to kluczowa cecha charakteru którą powinniśmy rozwijać ponieważ życie to seria problemów, wyzwań, prób i rozczarowań. Jeżeli pozwolisz sobie na to by pochłonęły cię trudności, twoja przyszłość nie rysuje się jasno. Ale jeżeli zamiast tego rozwijać będziesz wizję i gdy napotkasz na problem, natychmiast będziesz szukać sposobów na jego rozwiązanie, nie tylko zapobiegniesz różnego rodzaju zniechęceniom, ale odkryjesz również jak wiele pomysłowości i mądrości Bóg pragnie dać swym dzieciom, które szukały jego pomocy.
Często nie doceniamy Boga, wątpiąc w Jego zdolności do pomagania nam w naszych codziennych problemach. Najpotężniejsza broń która zmienia świat to wizja.

Wizja leży u sedna skutecznego przywództwa. Przywódcy którzy posiadają inspirującą wizję, naprawdę mogą zmienić świat wokół siebie. Odbierz przywódcy wizje ,a odbierzesz mu wszelką motywację. Wizja jest paliwem, którego potrzebuje przywódca. Jest energią, która pobudza go do działania. Jest ogniem, który rozpala pasję wśród naśladowców. Jest wyraźnym powołaniem, które pozwala skoncentrować wszystkie wysiłki ludzi.
Wizja jest obrazem przyszłości, który rozbudza pasję. Przywódca dostrzega wizję, widzi przed sobą obraz przyszłości. Czasem wizja przychodzi nagle bez ostrzeżenia, a czasem wyostrza się przez dłuższy czas. Wizja i pasja są ze sobą nierozerwalnie związane. Nie tylko przywódcy czerpią energię z pasji jaka jest rezultatem ich wizji. Ci którym przewodzą również rozkwitają dzięki niej..
Na wizję składa się przekonywujący i motywujący do działania obraz przyszłości. Dobrze sformułowana wizja w jednoznaczny sposób wytycza kierunek zmian oraz pełni funkcję motywującą w trakcie przechodzenia przez zmianę.


Przemawia do wyobraźni i emocji odbiorców, zachęca ich do podejmowania wysiłków na rzecz dokonania zmiany i wytrwałości w stosowaniu nowych praktyk. Dobra wizja to taka, z którą odbiorcy utożsamiają się na poziomie wymaganych wartości.
Wizja powinna być inspirująca i jednoznacznie powinna określać kierunek w którym mamy podążać. wizja stawia ambitne cele i nowe działania, wychodzące poza obecne schematy postępowania. W stosunku do celów wizja ma wymiar odleglejszy w czasie, jest ona dalekosiężna. Realizowane cele są krokami przybliżającymi nas do naszej wizji zmiany. Aby wizja była skuteczna i służyła jako motor napędowy zmian , musi być jasna i zrozumiała, powinna odwoływać się do emocji człowieka, aby ten mógł dostrzec potrzebę wprowadzenia zmian i zaczną myśleć o sobie w kategoriach jednego elementu tego procesu.
Przywódca najpierw dostrzega wizję, a ona wzbudza w nim tak silne emocje, że w naturalny sposób inspiruje innych..Przywódca musi podjąć odpowiedzialność za wizję, uznając ją za własną.

Kolejnym wyzwaniem jest przekazanie wizji innym:
- realizując wizje w swoim życiu,
- przekazywanie wizji innym w bezpośredniej, indywidualnej relacji,
- przekazywanie wizji w sposób publiczny, przed organizacją lub zespołem.

Wybór właściwej osoby do przedstawienia wizji, kto i kiedy, wiemy , że jest to zadanie głównego przywódcy. Dokonując publicznej prezentacji wizji przywódca musi pamiętać aby wizja miała prostą formę, oraz pomogła ludziom dowiedzieć się, zrozumieć i zapamiętać co jest najważniejsze. Wyrażanie wizji musi być krótkie i zapadające w pamięć.

Wizja tworzy energię, która popycha ludzi do działania:
- zwiększa poczucie odpowiedzialności,
- zwiększa koncentrację,
- ułatwia przekazywanie przywództwa, jasna wizja która przetrwa po naszym odejściu.

Przywódcy wyłaniają się przez wyrażenie wizji wystarczająco jasno, ażeby zainspirować innych do podążenia za nimi.
Przywódca ma integrować ludzi wokół wspólnej wizji i prowadzić ich tak , ażeby osiągnęli więcej, niż oni sami myśleli, że są w stanie.

Żeby wizja nie stała się tylko hasłem, konieczna jest strategia:
-co musi zostać osiągnięte, żeby dojść do naszej wizji?
-co pomoże nam efektywnie zrealizować wizję?
-przed czym musimy się zabezpieczać?
- czyjej pomocy będziemy potrzebować?

Wizja musi być ciągle żywa, musi być stale komunikowana. Jednorazowe przedstawienie to za mało. Motywowanie ludzi do dodatkowego wysiłku i do zmiany dotychczasowych nawyków pracy wymaga stałego komunikowania się z nimi.
Przywódca musi być w stanie stale kreować wizje i ją urzeczywistniać, powinien szybko rozprzestrzeniać entuzjazm w całej grupie ludzi.
Prawdziwy przywódca to ten który tworzy i realizuje wizję. Powinien on zadbać o odpowiednie szkolenia, o efektywne zasady pracy w zespole, prowadzenie spotkań podziału i monitorowania pracy. Co z tego i jak robimy do tej pory, co musimy zmienić żeby osiągnąć wizję.
Po drodze nie unikniemy niepowodzeń i niespodzianek, ale to czy podejmiemy te wyzwania świadczy o sile naszej wizji. Przywódca jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji, które pozwalają ruszyć całemu zespołowi do przodu. Decyzje dotyczące zmiany procesów, weryfikacji planu, uwzględnienie nowych warunków czy też zmian osobowych w zespole.
Mając swoja wizję mogę popisać się też pod wizją Wspólnoty.

Wizja Wspólnoty Metanoia.
Być nieustannie rosnącą, żywą i oddychającą Wspólnotą, która doprowadza ludzi do wiary w Jezusa Chrystusa poprzez głoszenie Ewangelii i życie nią. Pragniemy, by wszyscy stali się uczniami Chrystusa mocą Ducha Świętego, chcemy pomagać im w osiąganiu dojrzałości duchowej zapewniając formację i służąc sobie nawzajem w miłości.

Czy jesteś wizjonerem?
Powtórzę pytanie:
Czy masz wizje?

autor: Lucyna Grudzień - absolwentka III edycji Szkoły Liderów